Betrokkenheid en talent gaan hand in hand

betrokkenheid-2Mensen leveren de beste prestaties als ze zich betrokken voelen. Betrokkenheid en motivatie, betrokkenheid en passie, betrokkenheid en geestdrift. Zonder betrokkenheid is er geen bezieling. Dan is het leeg, emotieloos, onbelangrijk. Mensen doen dan de dingen omdat het moet, niet omdat ze het ook willen. Als mensen worden aangesproken op hun talenten voelen ze zich zeker van zichzelf, hebben ze er vaker zin in, voelen ze zich eerder verantwoordelijk en daarmee ook veel meer betrokken.

We leven in een prestatiemaatschappij. Zonder presteren draait ons systeem niet. Het is kennelijk belangrijk dat mensen presteren naar vermogen, werken naar vermogen. Een ondernemer heeft dat vermogen nodig om zijn bedrijf te runnen en succesvol te maken. Hij/zij is daarvan afhankelijk. Prestatie- en resultaatgerichtheid zijn voor het bedrijf sleutelwoorden. Medewerkers worden daarop aangestuurd en daarvoor beloond. Onvoldoende prestatie c.q. resultaat leidt tot conflicten, ontslag enz.

Presteren naar vermogen heeft grenzen, persoonlijke grenzen. De uitdaging is het vinden van het optimum daarin. De ingrediënten daarvoor zijn een flinke dosis talent, een dot betrokkenheid en een toefje stimulerend leiderschap.
Talent is het hoofdingrediënt. Zonder dat is het leveren van een voldoende prestatie onmogelijk. De overige ingrediënten geven de identiteit aan het gerecht. Alleen talent is niet voldoende om op langere termijn te blijven presteren naar vermogen. Een belangrijke toegevoegde waarde heeft betrokkenheid. Zonder betrokkenheid heeft het gerecht kraak noch smaak. Betrokkenheid vraagt om stimulerend leiderschap. Dat is de finishing touch. Zorgt voor motivatie.

Betrokkenheid van medewerkers vraagt dus ook om talenten van de leidinggevende. Om oprechte betrokkenheid te stimuleren zijn namelijk specifieke talenten in het leiderschap nodig.

  • stimuleren leidinggeven 1Zo is het van belang dat de leidinggevende goed luistert naar datgene wat medewerkers te zeggen hebben.
  • Om als leidinggevende begrepen te worden is het belangrijk dat die zijn medewerkers ook begrijpt. Het gevoel dat hun mening, in welke functie dan ook, belangrijk is en meetelt is van essentieel belang om zich betrokken te voelen.
  • Hetzelfde geldt voor het uitleggen van het waarom van wezenlijke beslissingen. Ook al is niet iedereen het met een genomen besluit eens, het is zaak dat de medewerkers begrijpen hoe een beslissing tot stand gekomen is en wat de achterliggende argumentatie daarbij is.
  • Maak medewerkers met elkaar verantwoordelijk voor datgene wat er op de werkvloer gebeurt. Iedereen heeft zijn of haar specifieke taken maar samen zijn ze verantwoordelijk voor het eindresultaat.
  • Door een sfeer te creëren waar open en transparant gesproken kan worden, is het tevens makkelijker om elkaar aan te spreken c.q. feedback te geven m.b.t. de verantwoordelijkheden die men heeft.
  • De kunst is om de betrokkenheid van werknemers zodanig te stimuleren dat ze niet alleen werken om hun baan te behouden maar oprecht het onderste uit de kan willen halen om bij te dragen aan het succes. Dit lukt als iemand volledig achter zijn of haar werk staat.

Tenslotte enkele kernwoorden die van belang zijn om betrokkenheid en talent samen op te laten “lopen”:

  • samen verantwoordelijkheid dragen;
  • meeweten, meedenken, meebeslissen;
  • duidelijkheid bieden; structuur bieden;
  • met elkaar een sfeer creëren waarbij het draait om: “de mooie klus die we willen en zullen klaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *