Welkom bij Salus2Talent

Foto 30-01-15 11 01 38 Foto 30-01-15 12 48 24Salus2Talent richt zich op het werkplezier van mensen en het  optimaal benutten van talenten.

Waarom is die ene persoon of dat ene bedrijf succesvol en de  andere niet?
Salus2Talent laat zien dat het succes van een organisatie schuilt  in hun mensen.

Daarom willen we mensen hun kracht laten ontdekken en van daaruit laten groeien. We vinden zingeving noodzakelijk en verbinden mensen en organisaties om samen te doen en te bereiken wat we alleen niet of moeilijk kunnen.
Als we een halve kans zien gaan we er vol voor. We geloven in mensen en laten mensen (weer) in zichzelf geloven.

Op een creatieve manier en met lef willen we mensen in zichzelf laten geloven en met iedereen die erbij betrokken is of er belang bij heeft een oplossing vinden.

Mensen doen ertoe! Dit is tevens het geheim van de smid, van die vele mensen en bedrijven die succesvol zijn. Vast ook niet in alles maar dat valt niet op, want het totale beeld dat je van hen hebt is positief. We hebben het over mensen die vanuit hun kracht werken en de ruimte krijgen en nemen om dat te ontwikkelen.

Salus2Talent helpt mensen en organisaties de regie weer terug te nemen als de situatie (figuurlijk) uit de hand dreigt te lopen.
Mensen en organisaties die vanuit passie werken, zijn automatisch succesvol. Als dat afneemt, is het tijd om maatregelen te nemen.

Salus2Talent:

  • Biedt mensen & organisaties zelfinzicht.
  • Zet mensen & organisaties in beweging.
  • Haalt het beste in mensen & organisaties naar boven.
  • Maakt talenten zichtbaar.
  • Is vernieuwend en grensverleggend.
  • Draagt bij aan evenwicht tussen presteren en werkplezier.