Waar wij voor staan

Als Salus2Talent ondersteunen we mensen die op zoek zijn naar werk of dreigen vast te lopen in hun huidige baan. Daarbij uitgaande van hun aanwezige en ontwikkelbare talenten. We ontzorgen ondernemers in het werven, selecteren, ontwikkelen en binden van talenten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van die ondernemers.

We dragen graag een steentje bij aan het voorkomen en oplossen van werkloosheid in alle lagen van de arbeidsmarkt.

Ondernemers vinden door onze inspanningen de talenten die ze nodig hebben, waardoor hun omzet en bedrijfresultaten verbeteren. Het MKB kan putten uit de expertise van Salus2Talent op het terrein van mens-arbeid-organisatie-projectontwikkeling. We creëren voor het MKB mogelijkheden die anders alleen toegankelijk zijn voor grotere kapitaalkrachtige bedrijven.

We onderscheiden ons doordat we talentgedreven werken, zowel aan de aanbod- als de vraagkant van de arbeidsmarkt. Ondernemers zijn namelijk op zoek naar talenten die actief bijdragen aan het realiseren van hun doelstellingen. Ze willen succesvol zijn en hebben daarvoor talenten nodig. Ze willen zo zeker mogelijk zijn van de kwaliteit van hun medewerkers en willen niet achteraf geconfronteerd worden met verkeerde keuzes die leiden tot veelvuldig ziekteverzuim, afbreukrisico enz. Die talenten willen ze graag zolang mogelijk aan zich binden. Salus2Talent gelooft daarom dat talenten zich moeten kunnen bewijzen in echte werksituaties die een appèl doen op het tonen en ontwikkelen van hun talent. Door deze manier van ervaringsgericht werken zal de betrokkenheid bij het werk dat geleverd wordt ook hoger zijn.

Drie kernpunten:

  • Salus2Talent wil ondernemers (met name MKB) in staat stellen om talenten te vinden, te ontwikkelen en te binden die met plezier en gemotiveerd bijdragen aan het realiseren van hun succes.
  • Salus2Talent wil bijdragen aan het realiseren van een toekomst voor mensen, waarin zij hun talenten optimaal gebruiken en ontwikkelen. Waardoor ze met plezier hun werk doen en er genoegen in scheppen om hun talent in dienst te stellen van hun werkgever en die te helpen bij het bereiken van de doelstellingen en resultaten die nodig zijn om een succesvolle onderneming te zijn c.q. te worden. Zij willen dat doen in een goede arbeidssfeer en -omgeving waarin ze bereid en gemotiveerd zijn het beste van zichzelf te geven.
  • Salus2Talent wil dit op maatschappelijk verantwoorde wijze doen en m.b.v. haar inzet en diensten bijdragen aan het welzijn en succes van zowel werkenden, werkzoekenden als ondernemers.