Afdelingen en teams versterken

Om het samenwerken in een team/afdeling inzichtelijk te maken en te versterken gebruiken we de STAP-dialoog. Deze methode helpt om beter te focussen op een gezamenlijke prestatie, elkaar als professionals te steunen en prioriteiten te stellen. Bovendien versterkt de STAP-dialoog de persoonlijke verbinding met elkaar en met het doel. Kort gezegd; je werkt tegelijkertijd aan prestatiefocus, professionele synergie en persoonlijke verbinding.

Meer informatie vind je op www.stapdialoog.nl