Assessment uitvoeren

Een assessment is een beoordelingsprogramma dat je doorloopt om te bepalen over welke ontwikkelbare talenten je beschikt. Een manier om gedragscompetenties ”boven tafel te krijgen” is het assessmentcenter. Door middel van diverse testen worden competenties op het terrein van leren en werken manifest. Aan de hand van (ervaringsgerichte) interviewtechnieken verifiëren we bij jou de potentiële competenties c.q. talenten.