Begeleiden bij loopbaanvraagstukken

Nieuwe uitdagingen. Carrièreplanning. Persoonlijke ontwikkeling. Bouwstenen voor een gezonde loopbaan, doorspekt met werkplezier. We helpen je passende keuzes te maken in je loopbaan. Daarvoor hebben we een eclectische aanpak, wat betekent dat we gebruik maken van verschillende methodieken/instrumenten en toetsingsinstrumenten.
We vinden dat je datgene wat je ontdekt bij jezelf altijd moet toetsen in werkelijke werksituaties.

Een persoonlijke coach begeleidt je bij dit traject.