Ervaringsgericht interviewen

Naast het assessmentcenter als middel om competenties en talenten te (h)erkennen, kenmerkt onze methodiek zich ook door het ervaringsgericht ontdekken van jouw zelfbeeld en daarmee het versterken van jouw zelfinzicht. Dit loopt als een rode draad door onze programma’s. Centraal gegeven is jou, door middel van gerichte vraagstelling en opdrachten, situaties (opnieuw) te laten beleven. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld paradigma’s en competenties zichtbaar worden, die voorheen niet duidelijk waren.