Managen m.b.v. interventies

Vaak hebben organisaties tijdelijke ondersteuning nodig in de managementsfeer. Meestal wordt er dan een interim-manager aangesteld, die tijdelijk het management voert over een bedrijf, afdeling of team. Hij/zij neemt dan de volledige verantwoordelijkheid en zet de organisatie vaak naar eigen hand. Wij (Salus2Talent) nemen de verantwoordelijkheid niet over, maar ondersteunen jouw organisatie in haar eigen proces. Door dit proces te monitoren en te interveniëren op de momenten dat dit nodig is, ontwikkelt jouw organisatie, afdeling c.q. het team zich in de richting die wordt nagestreefd. Zij kunnen dit na verloop van tijd zelfstandig en worden niet afhankelijk van een tijdelijke manager. Interventies kosten minder tijd en zijn effectiever. Jouw medewerkers nemen meer verantwoordelijkheid en zijn gemotiveerder, het resultaat is groter en de kosten zijn lager.