Persoonlijk actieplan opstellen

Dit plan kan de volgende items bevatten:

 • Jouw arbeidsmarktkansen
 • Beschrijving van jouw huidige situatie
 • Remmende en stimulerende paradigma’s
 • Bronnen van motivatie
 • Kerncompetenties/-talenten
 • Leervermogen (indien onderzocht)
 • Mogelijke beroeps-/functierichting(en)
 • Specificatie van potentiële werkomgeving
 • Specificatie van het leerwerktraject
 • Specificatie van het opleidingstraject
 • Conclusie en trajectadvies